Värme/kyla i husbilen

Hur fixar vi Värmen eller Kylan (AC) med kringliggande apparater och frågor runt detta

Toppen