Lägre omsättning och resultat för Kabe

Los Suecos

HBK Redaktör
Inlägg
7.587
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
Husvagns- och husbilsföretaget Kabes nettoomsättning uppgick till 609 miljoner kronor (745) under det andra kvartalet 2020.

Den minskade omsättningen är främst hänförbar till den vikande svenska husbilsmarknaden då detta lett till en minskad produktions- och beställningsvolym. Även de arbetstidsminskningar som genomfördes på grund av pandemin, vilka innebar att produktionsanläggningarna i Tenhult under två veckor i april var "stängda" har påverkat omsättningen negativt, skriver Kabe i sin rapport.

Kama Fritids försäljning av fritidsartiklar har dock ökat med cirka 11 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 33 miljoner kronor (57) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (7,7). Kostnader relaterat till uppstarten av dotterbolaget Affinity RV Sp. Z.o.o för produktion av Vans har belastat periodens resultat.

De smittskyddsåtgärder som införts till följd av covid-19-pandemin har inneburit utmaningar, främst relaterat till bemanning och hög sjukfrånvaro. Detta har påverkat produktiviteten i produktionsanläggningarna negativt. Statligt stöd med påverkan på resultatet uppgick till 8 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt uppgick till 26 miljoner kronor (47).

Källa: Avanza.se
 
Toppen