Kabe nyanställer 100 personer och redovisar ökad vinst under 1kv

Tommy Dynér

HBK Redaktör
Inlägg
8.379
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
66EBBDC4-9AC6-475C-A3B6-7832D69ACAFE.png

Den positiva avslutningen av 2020 har fortsatt under 1 kvartalet 2021. ”Swemester” och ”hemester” har ökat intresset för mobil fritid i Sverige, vilket gynnar Kabe. De nya trenderna leder till att nya kunder fortsätter att uppskatta vår kompletta produktportfölj och att intresset hos våra återförsäljare för våra produkter är stort”, skriver Kabe i kvartalsrapporten.

På kort sikt aviserar man att problem med leveranser av komponenter kan påverka resultatet och planeringen.

Omsättningen steg 36,7% till 696 miljoner kronor (509). Den organiska ökningen var 22%.

Rörelseresultatet blev 52 miljoner kronor (10), med en rörelsemarginal på 7,5% (2,0).

Resultatet före skatt var 58 miljoner kronor (11).

Resultatet efter skatt blev 48 miljoner kronor (9), en ökning med 433,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,33 kronor (1,00), vilket innebär en ökning med 433,0% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 33 miljoner kronor (-13).

”Genom vår kompletta produktportfölj och förvärvet av Coachman kommer vi kunna befästa och utveckla vår starka marknadsposition. Kortsiktigt kommer koncernens verksamhet påverkas av komponentbrister, leveransförseningar och prishöjningar av insatsmaterial. Dock ser vi med tillförsikt på framtiden. Pandemin har lett till ett generellt ökat intresse för Mobile Living. Målsättningen är att koncernen långsiktigt ska ha en marknadsledande position, inom varje pris- och produktsegment för husvagnar och husbilar”, skriver Kabe om framtidsutsikterna.

Samtidigt meddelar man att det ökade intresset för husbilar gjort att man nu planerar att nyanställa 100 nya medarbetare.


Trevligt att se att vår inhemska gigant inom mobil fritid KABE, går bra och ser framtiden an med tillförsikt.

Tommy
 
Senast ändrad:
Toppen