• Missa inte vårt lotteri som pågår under juli månad.
    Det enda du behöver göra för att delta är att recensera och betygsätta en Husbilsplats.
    Läs mer här

Husbilsparkering - vad gäller egentligen

Gunillas Kenth

HBK Medlem
Inlägg
10.188
Kommun
Hässleholm
HBK-Nr
3925
Medlemskap
2021
Ingen så länge du inte misstänks för att göra något olagligt i husbilen som ger anledning till husrannsakan.

"
3 §
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser i Region Gotland, av Region Gotland ägda
och andra badplatser enligt bilaga 1, idrotts- och rekreationsområdet Visborg enligt
detaljplan ”Del av Visby Visborg 1:9 m.fl.”, gränser enligt bilaga 7, mark som ej är
detaljplanelagd inom ett område i Visby som norrifrån begränsas av tänkt rät linje från
strandkanten vid Snäcks campings norra gräns upp till Lummelundsväg - Lummelundsväg
söderut - rondellen - Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Östra
Hansegatan - Stenkumlaväg söderut - Allégatan västerut - Färjleden norrut - rondellen -
tänkt rät linje i Färjledens förlängning från rondellen till strandkanten.
För de badplatser som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om camping enligt
15 § och vistelseförbud för hund enligt 17-18 §§.
Inom idrotts- och rekreationsområdet Visborg som anges i första stycket gäller endast
föreskrifterna om hund enligt vad som anges 17-18 §§.
"
 

Jokin

HBK Medlem
Inlägg
1.045
Kommun
Borlänge
HBK-Nr
6254
Medlemskap
2021
Tack Jokin, du är troligen den på Forumet som är bäst insatt och kunnigast i den här frågeställningen och juridiken omkring den här frågan.

Tycker du att informationen är rent missvisande, då skall jag i sådant fall be webb att ta bort tråden. Vad tycker du?

TommyD

Nu har jag tagit mig tid att svara på ditt inlägg Tommy. Jag tycker absolut inte att man ska ta bort tråden; den är inte missvisande på något sätt. Det är nog så här som debatten kan se ut på många ställen. Nu tycker jag inte att inslaget, som jag lyssnat på igen, bidrar med något nytt. Det man kan ifrågasätta är väl inslagets rubrik.

Hur och var Terrängkörningslagen gäller är väl inget konstigheter, även om alla inte följer den, även inte husbilister. Campingförbudet kommenterade jag i mitt förra inlägg. Sedan finns det vad jag förstår för få ställ- och campingplatser, vilket göra att husbilister med flera söker sig ut i naturen. Detta kan bara aktörer i fritidssektorn/markägare komma till rätta med, om de får för Länsstyrelsen och sommarstugeägare.

Dock finner jag det anmärkningsvärt att de två myndighetspersonerna var så dåligt insatta i regelverken som gäller i Naturreservat och Nationalparker etc. Jag har haft mina duster med jurister på Naturvårdsverket vilket har gjort mig djupt frustrerad.

Som jag förstår det så får de bilister som kör och parkerar i strid mot Terrängkörningslagen inga påföljder annat än att de kan få ett informationsblad
eller tillsägelse. För att böter ska kunna utfärdas måste en polisanmälan göras, men observera att för ringa brott utfärdas inga böter alls.
 

Jokin

HBK Medlem
Inlägg
1.045
Kommun
Borlänge
HBK-Nr
6254
Medlemskap
2021
Ingen så länge du inte misstänks för att göra något olagligt i husbilen som ger anledning till husrannsakan.

.....

Jag vill bara förtydliga att husrannsakan kan bara göras om fängelse ingår i straffskala för aktuellt brott (Rättegångsbalk 28 kap. 1 §) och för brott mot en lokal ordningsstadga kan man inte få fängelse.
 

Wberger

HBK Medlem
Inlägg
3.153
Kommun
Lund
HBK-Nr
2577
Medlemskap
2021
Husrannsakan kan bara utfärdas av åklagare & detta vet polisen.
Fel , RB 28 kap . : 5 § En polisman får företa husrannsakan utan förordnande enligt 4 §, om det är fara i dröjsmål. Detta gäller dock inte husrannsakan för delgivning. Lag (1995:637).
 

Wberger

HBK Medlem
Inlägg
3.153
Kommun
Lund
HBK-Nr
2577
Medlemskap
2021
Att bemöta totalt felaktiga påstående är till goda för forumet. Att invaggas i en tro att polisen inte får besluta om husrannsakan är felaktigt , liksom alla som tror att polisen i Sverige måste som i Amerika visa papper på beslut.
 

Weckman

FD HBK Medlem
Inlägg
773
Kommun
Västra Götaland
HBK-Nr
27473
Medlemskap
2020
Polisen får göra husrannsakan i fordon utan åklagarbeslut, och jag vet av erfarenhet.
Misstänker Polisen att brott eller brottslig verksamhet/verktyg kan finnas i ett fordon får dom ta eget beslut på plats eller ok från vakthavande befäl.

Ps.
För att ingen skall spekulera om att jag är tungt kriminel så vill jag bara tala om att det gällde en laserstörare som jag råkade slänga under sätet, när länsman vinkade in mig efter att INTE fått utslag på lasern.
 

Jan K

HBK Medlem
Inlägg
1.469
Kommun
Kristinehamn
HBK-Nr
17820
Medlemskap
2024
Polisen får göra husrannsakan i fordon utan åklagarbeslut, och jag vet av erfarenhet.
Misstänker Polisen att brott eller brottslig verksamhet/verktyg kan finnas i ett fordon får dom ta eget beslut på plats eller ok från vakthavande befäl.

Ps.
För att ingen skall spekulera om att jag är tungt kriminel så vill jag bara tala om att det gällde en laserstörare som jag råkade slänga under sätet, när länsman vinkade in mig efter att INTE fått utslag på lasern.
Men polisen måste väl uppge av vilken anledning husrannsakan ska ske?
 
Toppen