Fortsatt stort intresse, men missvisande husbilssiffror

Tommy Dynér

HBK Redaktör
Inlägg
8.379
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
HRF har just presenterat antalet nya registreringar i april.

Intresset för husbilar är fortsatt stort, men här finns inga siffror som ger en rättvisande bild. Under februari och mars inregistrerades ju ett antal husbilar som ej var levererade (eller ens sålda) till kund – detta på grund av ändrade avgasrenings- respektive skatteregler.
– Dessa fordon påverkar givetvis antalet nyregistrerade husbilar på ett negativt sätt under ytterligare några månader, konstaterar HRF:s ordförande Lars-Erik Hörmander.
3C2F486A-8792-44A9-B366-BEB01CDB67A7.jpeg
Husbilsregistreringar för april 2021
April månads husbilsregistreringar visar 391 stycken, medan det i april föregående år registrerades 498 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 1 846 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 883 stycken. I procent innebär detta en ökning med 109,06 % för år 2021.
Källa: HRF

Tommy
 
Toppen