Fortsatt minskning av gästnätter i augusti

Tommy Dynér

HBK Redaktör
Inlägg
8.027
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
Nu kan vi konstatera att sammantaget blev det en dålig sommarsäsong för de flesta företagarna inom den svenska besöksnäringen.

Statistik från Tillväxtverket för augusti 2020 visar att antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem minskade med 34 procent jämfört med augusti 2019. Svenska gästnätter minskade med 14 procent medan de utländska gästnätterna minskade med 77 procent jämfört med augusti året innan.

Inte heller i augusti blev det någon ordentlig återhämtning för turismen i Sverige. Det inhemska resandet har förvisso kommit tillbaka till relativt höga nivåer men det är fortfarande väldigt få utländska turister jämfört med normalt.

Fortsatt minskning av gästnätter från utlandet
Minskningen av gästnätter från utlandet var fortsatt stor under augusti och ligger på samma nivåer som månaderna innan. Antalet utländska gästnätter minskade med 77 procent jämfört med augusti 2019. Motsvarande siffra för juli 2020 var en minskning med 81 procent. Gästnätterna för den största utländska marknaden i Sverige, det vill säga Tyskland, minskade med 71 procent jämfört med augusti föregående år. Gästnätterna från Danmark, Finland och Norge, minskade med 63, 89 respektive 92 procent jämfört med augusti 2019. Minst relativ minskning stod de polska gästnätterna för. Antalet gästnätter från Polen uppgick till drygt 27 000 och minskade med 28 procent jämfört med motsvarande period året innan.

1,6 miljarder i förlorade logiintäkter De totala logiintäkterna för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping under augusti uppgick till drygt 1,9 miljarder, en minskning med 46 procent jämfört med augusti 2019. Värst drabbat var hotellen med ett tapp på 51 procent jämfört med augusti 2019. Logiintäkter på vandrarhem och stugbyar minskade med 44 respektive 23 procent. Campingarna var de som klarade sig bäst med en minskning på 20 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Källa: Tillväxtverket
 
Senast ändrad:
Toppen