Försäkringsbedrägerierna betalar du och jag

Tommy Dynér

HBK Redaktör
Inlägg
8.186
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
Tror vi är många som är trötta på de årliga höjningarna på våra försäkringspremier, höjningar som inte har något med konsumentprisindex KPI att göra. Vi fick t.ex. en premiehöjning 2017 på 17%, kollade samtidigt KPI som då lågt på drygt 1%. Det är stor skillnad på 17% och drygt 1%, ringde försäkringsbolaget som motiverade höjningen med ökade kostnader, man nämnde speciellt kostnaderna för våra framrutor. Ok, jag köpte den motiveringen, men bytte bolag.

Nu läser jag att Folksam tagit ett fall hela vägen upp till Högsta Domstolen och skapat ett prejudikat som jag tror är bra för oss ärliga försäkringstagare,

Det mål som Högsta domstolen nu har avgjort gäller försäkringsersättning efter en brand i en husbil år 2017. Bilägaren lämnade i samband med skaderegleringen vissa oriktiga uppgifter om värdet på den brunna husbilen, bland annat med om när vissa kostsamma plåtskador på bilen hade uppstått.

Om Folksam, hade godtagit bilägarens uppgifter skulle försäkringsersättning ha betalats ut med 190 000 kr i stället för 150 000 kr som ansågs vara den korrekta ersättningsnivån.

När Folksam konstaterade att försäkringstagaren ljugit om bilens värde beslutade man att helt och hållet avstå från att betala ut skadeersättning.

Försäkringstagaren gick då till domstol och krävde Folksam på pengar.

I en första vända i tingsrätten fick Folksam rätt. Försäkringstagaren överklagade då till hovrätten, som i en dom 2019 menade att det var skäligt att sätta ned skadeersättningen till hälften. Skadeersättningen skulle alltså betalas ut med 75 000 kronor i stället för 150 000 kronor.

Nu var det Folksams tur att överklaga domen. Högsta domstolen beslutade att ge prövningstillstånd för målet.

I sin dom kommer nu HD fram till att hovrättens bedömning var den rätta: Det är med andra ord rimligt att ersättningen — på grund av att försäkringstagaren gett oriktiga uppgifter om bilens skador — minskas till hälften av det belopp som försäkringstagaren annars skulle ha haft rätt till.

Försäkringssystemet är alltså på flera sätt beroende av försäkringstagarnas och de försäkrades hederlighet och förutsätter att dessa är lojala mot försäkringsgivaren. Illojala beteenden måste kunna beivras. Detta har föranlett sanktionsregler som innebär att den försäkringsersättning som annars skulle utgå vid försäkringsfall under vissa förhållanden kan sättas ned eller helt utebli, skriver HD bland annat i sin dom.

Vet att det finns de som anser sig felbehandlade av försäkringsbolagen när tvister uppstått, sett här på Forumet en medlem som varit besviken, ja förbannad.

Men undrar om inte vi premiebetalare bör se prejudikatet som ett skydd för oss ärliga försäkringstagare.

Prissättningen av en premie grundar sig bland annat på skadestatistik – statistik som bolagen ofta själva samlar. Med hjälp av statistiken beräknar de risken för att en oönskad händelse ska ske.

Priset som sedan bestäms för våra premier grundar sig i objektet som ska försäkras och dig som försäkringstagare. Det som bestämmer prisets storlek på individuell nivå för en viss försäkringstagare och försäkring, kallas premiegrundande faktorer.

Bedrägerierna, skojarna, bilbränderna och orimliga krav, får du och jag betala när försäkringsbolagen släpper igenom sådant.

Källa; HD: Försäkringstagarens lögner medför halverad skadeersättning - Sak & Liv

Tommy
 
Senast ändrad:

Wberger

HBK Medlem
Inlägg
3.120
Kommun
Lund
HBK-Nr
2577
Medlemskap
2021
Bedrägerier skall bekämpas och vi alla får betala för ofoget. Helstölder av husbilar som aldrig dyker upp är tack och lov ovanliga.
Annat är ” förskingrade ” husbilar , som med all rätt inte skall ersättas.
Uthyrning ingår inte i de flesta försäkringar.
 
Toppen