1586797433586.png

Inledning
Appen Husbilsplatser omfattar över 5 200 husbilsplatser och 1 400 service-/tömningsplatser i större delen av Europa.
Även om du inte är medlem i Husbilsklubben.se kan du använda dig av service-/tömningsplatserna men du kan också se husbilsplatserna i Göteborgs Norra Skärgård och några i Göteborgstrakten för att få en uppfattning om hur den delen av programmet funderar.

För att komma till HBK Husbilsplatser - Service-/Tömningsplatser måste du först gå in på Husbilsklubbens Forum genom att skriva in husbilsklubben.se i adressfältet på din webbläsare.
För att starta HBK Husbilsplatser - Service-/Tömningsplatser kan du klicka på ”Husbilsplatser” i den blå menyraden eller på den vita pilen till höger om ”Husbilsplatser”. Klicka sedan på ”HBK Husbilsplatser, Ny/Ändrad plats” i rullgardinsmenyn.


1586797592535.png
Appen startar och visar en kartbild centrerad på den positionen/platsen du just nu befinner dig på. Om du inte är HBK Medlem har du ändå tillgång till Service-/Tömningsplatserna och Demoplatserna. Är du HBK Medlem måste du vara inloggad på husbilsklubben.se för att kunna se alla husbilsplatser.

Detta kommer vi att göra
Handledningen visar hur man med ett praktiskt exempel använder appen HBK Husbilsplatser - Service-/Tömningsplatser.
I följande exempel planerar vi att åka till någon av öarna i Göteborgs Norra Skärgård och vi vill se vilka husbilsplatser som finns där. Vi vill ha en plats med el-anslutning, kunna fylla vatten och tömma toakassetten.
Vi använder sök- och filtreringsfunktionen, väljer en plats och startar navigering dit.
När vi väl är framme på platsen visar det sig att alla platser är upptagna, vi vill då se vilka alternativa platser som finns i närheten, välja en alternativ plats och startar navigering dit.

Till sist
Sist i denna handledning finns anvisningar om hur du lägger in en genväg på din skärm, en genväg som gör att du kommer direkt till HBK Husbilsplatser - Service-/Tömninsplatser.

Förklaring till kartbilden
Startbilden är kartan med din position i mitten, den större blå punkten. De blå punkterna är våra husbilsplatser och service-/tömningsplatser. Om du bara ser några få blå punkter beror det på att du inte är HBK Medlem ännu, eller att kartan visar fel område utifrån din nuvarande position, men vi kommer att flytta kartbilden till våra demoplatser i följande steg. Först dock en förklaring av kartvyn:
1586797801461.png
  1. Klickar du på vår logo eller på ”Husbilsplatser” kommer du alltid tillbaka till utgångsläget.
  2. Visar vem som är inloggad i husbilsklubben.se
  3. Klickar du på ”Forum” kommer du tillbaka till forumet på husbilsklubben.se
  4. Klickar du på ”kikarsiktet” centreras kartbilden till den plats du befinner dig på, ett enkelt sätt att återgå till din nuvarande position. Se punkt 7.
  5. Klickar du på kartans + eller - zoomar du in eller ut på kartan. Du kan klicka på + eller - upprepade gånger. När du zoomat in tillräckligt byter de små blå prickarna skepnad till platsikoner som anger typ av plats, mer om det nedan.
  6. Klickar du på ”Visa sökalternativ” visas sök- och filtreringsfunktionen.
  7. Visar din nuvarande position. De mindre blå punkterna visar var platserna finns.
  8. Du klickar på denna knapp för att anmäla en ny husbilsplats. Särskilda anvisningar för att registrera en ny plats, klicka här.
Vill du registrera en ändring av en befintlig husbilsplats hittar du särskilda anvisningar, klicka här här.

Du kan förflytta kartan:

  • På din mobila enhet (smarttelefon/surfplatta) peka/hålla kvar fingret och dra kartan dit du vill
  • På en laptop vänsterklicka på musen, hålla kvar och dra kartan åt önskat håll
Om du vill förflytta kartan en längre bit, zooma ut kartan till dess att alla blå punkter försvinner. Dra sedan kartan till den ort eller land du är intresserad av och zooma in kartbilden där.

Nu startar vi
I vårt exempel/demo vill vi åka till Öckerö i Göteborgs Norra Skärgård. En av Trafikverkets färjelinjer trafikerar Lilla Varholmen på Hisingen i Göteborg och Hönö/Öckerö, den kostnadsfria överfarten till Öckerö tar 12 min. Väl där kan du via broar nå öarna Fotö, Hönö, Öckerö och Hälsö.
Om du inte ser alla husbilsplatser som visas på denna bild beror det på att du inte är inloggad som medlem i Husbilsklubben.se
Klicka på knappen ”Visa sök alternativ”.
1586798027177.png

Sök- och filtreringsfunktionen visas.
I översta rutan kan du skriva ett sökbegrepp, t.ex. Land, Region, Ort, Adress.
Skriv sökordet Öckerö, när du börjar skriva så föreslår systemet ett sökord.
Välj ” Öckerö kommun, Västra Götalands län, Götaland, Sverige” i rullgardinsmenyn, dvs. du klickar på den radinformation i listan med förslag som stämmer med ditt val.

1586798094854.png

Som ett exempel, vi vill bara se de platser som kan erbjuda minst Servicefaciliteterna El, Vatten och Kassettömning. Klicka i de boxarna i formuläret.
Genom att klicka i boxarna för Servicefaciliteter och/eller Kategorier så visas bara de platser som svarar mot det du valt. Du tänder eller släcker markeringarna i boxarna. De val du gör finns kvar under hela sessionen men är borttagna nästa gång du startar HBK Husbilsplatser - Service-/Tömningsplatser.
Om Servicefaciliteter och Kategorier är omarkerade visas alla platser.

Klicka på X eller på ”Dölj sökalternativ”.

1586798184917.png

Nu visas endast de platser som uppfyller de Servicefaciliteter och/eller Kategorier du markerat.
Du kan flytta kartan genom att peka på/dra den till den plats du önskar visa.
Flytta nu kartan så att Göteborgs Norra Skärgård med bl.a. öarna Öckerö och Hönö hamnar mitt i bilden på din enhet.
1586798237290.png

Om du inte är inloggad som HBK Medlem visas våra demoplatser och Service-/Tömingsplatser i och i närheten av Göteborg med ikoner som visar typen av plats.
Visas bara blå prickar, zooma in på kartbilden genom att klicka på kartbildens + tecken högst upp till vänster. Efter några klickningar byts de blå prickarna mot motsvarande ikoner.

Husbilsplatserna är uppdelade i 7 olika huvudkategorier och ett antal speciella ikoner för service-/tömningsplatser. Ikonerna för beskrivs i
detta dokument.
1587134532567.png

Förstora upp bilden så att ikonerna inte överlappar varandra.
1586798388157.png

Klicka på platsikonen på Öckerö, högst upp i bilden.
En kort information om husbilsplatsen Öckerö Gästhamn visas med en bild, platsens namn, pris, prisdatum och ikoner för de servicefaciliteter som finns på den platsen.
Klickar du någonstans på kartan eller på en annan ikon släcks informationsrutan ner.

1586798443855.png

Vi väljer att titta närmre på Öckerö Gästhamn och klickar på ”Visa detaljer”.
1586798499437.png

En bild på platsen visas. Om det finns flera bilder kan du bläddra fram nästa bild genom att klicka i bilden.
Platsens huvudkategori, namn, underkategorierna Gästhamn, Sevärdhet visas.
Platsens servicefaciliteter visas med ikoner.
Platsens övriga uppgifter visas, Beskrivning, Webbplats med ev. länk till video om sådan finns, Pris, Koordinater, Adress, Kapacitet, Underlag, Storlek på tomt, Att göra/sevärdheter.

En mindre karta på platsen och tillfartsvägarna dit visas, du kan inte flytta kartan, men du kan zooma in eller ut på kartan.
Knappar finns för ”Tillbaka till karta” och ”Föreslå ändringar”. Vill du anmäla någon ändring av platsens uppgifter, då klickar du på knappen "Föreslå ändringar".
En särskild handledning för ändring finns,
klicka här.

Vi väljer den platsen.
Klicka på ”Välj navigator app” som finns under kartbilden.

De navigeringsappar som programmet kan länka till visas, Google Maps, Sygic, Waze, Here WeGo, Apple Maps och TomTom GO (IOS).

1586798569845.png

För den som vill använda en fristående GPS visas koordinater i två olika format, scrolla uppåt på din skärm så att informationen ovanför kartan visas. I fältet Latitud/Longitud visas koordinater som du kan knappa in i din navigator.

Vi väljer navigationsappen Google Maps. Kör du på en mobil enhet med GPS startar Maps så här:


1586798632172.png

Väljer du att navigera till denna plats klickar du på ”Starta”.
Bilden växlar till en navigeringsbild och en röst ger instruktioner.
Google Maps visar ett huvudalternativ och kanske en eller flera alternativa vägar.


1586798681932.png

Vill du avsluta navigeringen, klicka på ”Avsluta”.

Följande gäller för en skrivbordsdator eller laptop.
Använder du t ex en PC så kommer du inte längre än så här om du inte har en GPS ansluten till din PC, men du kan välja att skicka navigeringsinformation till en annan enhet som finns på ditt nätverk, t.ex. din surfplatta eller smartphone.
Då klickar du på ”Skicka till din telefon”.


1586798737026.png

Om du har flera enheter kan du välja vilken enhet du vill skicka informationen till.
På den enheten kan du då fortsätta med navigeringen till platsen.

Nu navigerar vi till Husbilsplatsen Öckerö Gästhamn.
När vi kommer fram till platsen är tyvärr alla platserna upptagna.
Vi vill se om det finns någon eller några alternativa husbilsplatser i närheten.
För att avsluta navigeringen, klicka på Avsluta.
På en PC stänger du ner navigationsfönstret.
På en iPad eller iPhone klicka du på vinkeln och texten Safari eller Chrome högst upp i vänster hörn. Fungerar inte det, klicka på ”Hem-knappen” och klicka på ikonen för den webbläsare du använder.
Använder du en Androidenhet klickar du på de tre strecken på nedersta raden och väljer fönstret med HBK Husbilsplatser eller klickar på backstegstangenten.
Klicka på "Tillbaka till karta".
Om du angivit några filtreringsalternativ så finns dina val kvar.

Strax sydväst om Husbilsplatsen Öckerö Gästhamn finns en annan Husbilsplats, Hönö Röde Hamn.

1586798827219.png

Klicka på den ikonen och en kort information om platsen visas.
Vi väljer den och klickar på ”Visa detaljer”, ”Välj navigatorapp” och sedan på ”Navigera hit med Google Maps” osv.

Nu har vi valt två platser i Göteborgs Norra Skärgård men principen är densamma även om du är i Spanien eller på någon annan plats.


En genväg på din skärm
Du kan skapa en ikon på din skärm för att komma direkt till HBK Husbilsplatser - Service-/Tömningsplatser.
Först, om du är medlem, se till att du har loggat in med ditt användarnamn, lösenord och markerat ”Fortsätt vara inloggad”.
Klicka på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.
Anvisningar iPhone/iPad,
klicka här.
Anvisningar Android,
klicka här.

Registrera en ny husbilsplats
För anvisningar, klicka här.

Registrera en ändring/komplettering på en befintlig husbilsplats
För anvisningar, klicka här.

Tillbaka till Forum,
klicka här.