Husbilsklubben har med sina 15.000 medlemmar, valt att ställa sig bakom Husvagnsbranschens Riksförbunds kampanj Husbilskampen. Vi anser den nya föreslagna beskattningen orättvis och ett hot mot vårt fritidsintresse för mobil fritid med våra husbilar, säger Husbilsklubbens Ordförande Leif Edström.

LeifEdstrom.jpg


Ett orimligt skatteuttag
Vi som grupp skall självklart ta vår del av ansvaret i den miljöomställning som vi alla står inför. Vi har sedan juli 2018, då Bonus-Malus infördes på nya bilar, sett ett ökat skatteuttag på över 100%, trots att det inte finns några ”bonushusbilar” som alternativ idag. Skatten ökade från ca. 6.000 kr/år till ca. 14.000 kr/år, vilket resulterat i att färre har köpt nya bilar i år. Den beskattningen accepterar vi. Ser det som en fingervisning och incitament för branschen att i framtiden lägga större resurser på att utveckla miljövänligare husbilar.

Med det nya liggande förslaget som planeras införas den 1 september 2019, som bygger på övergång från NEDC till WLTP-beräkning, blir resultatet helt orimligt och orättvist för oss som har husbilar som vårt fritidsnöje. Enligt EU-Kommissionen är avsikten med övergång från NEDC till WLTP inte att den ska påverka skatteuttaget på fordon. Syftet är enbart att de deklarerade värdena ska överensstämma bättre med de verkliga utsläppen. (wltp Facts.eu, 2019) Men i vårt fall ökar skatten till 28.000 – 30.000 kr/år! Som jämförelse kan nämnas att skatten på en husbil i Tyskland är maximalt 440 Euros.

Orsaken är att en 3,5 tons husbil olyckligtvis har blivit likställd med en 16 ton tung lastbil, som körs tusentals mil varje år och därför orsakar en helt annan miljöpåverkan än vad en husbil gör, som enligt Trafikanalys i snitt körs 688 mil/år. För oss är det helt orimligt att likställa miljöpåverkan, med dessa två fordonstyper och användning.


Konsekvenser för oss konsumenter, brukare.
Camping är en gammal folkrörelse i Sverige, som fortsatt är en folkrörelse, men har under åren utvecklats och ändrat form. Vi svenskar är ett campande folk, vi har flest husvagnar per capita i Europa. När det gäller husbilarna så är det bara i Finland man har flera husbilar per capita.

I Sverige idag har en vanlig löntagare, med ordnad ekonomi, råd att ha ha ett mobilt fritidsintresse och låt oss hoppas att vi även har det i framtiden.

Utvecklingen på husbilssidan har varit exceptionell, ökat med över 300% sedan 2005! Vi ser i försäljningsstatistiken att de senaste åren har det sålts dubbelt så många nya husbilar som husvagnar. Det finns idag ca. 100.000 registrerade husbilar i Sverige, ökningen har varit ca. 6.000 nya bilar om året. Husbilen har framför allt varit ett fritidsnöje för 55+ och aktiva pensionärer, som kanske sålt sin villa, fritidshus, husvagn eller båt, för att satsa på mobil fritid. Numera ser man även yngre familjer satsat på husbilen som sitt fritidsnöje. De flesta av oss är vanliga människor med ordnad, men begränsad ekonomi, som nu känner oss orättvist behandlade och hotet mot vårt fritidsintresse. Vi värnar om vårt intresse för husbilen, vårt mobila fritidsintresse, att det fortsatt skall vara möjligt idka för den vanliga människan och inte ett privilegium enbart för miljonärer.


Indirekta konsekvenser
Troligen kommer många helt enkelt inte ha råd att köpa eller byta till en ny husbil och väljer en annan form av fritidsnöje, vilket får en negativ inverkan på husbilsbranschen och campingnäringen. Kan även vara negativt för miljön om man väljer en annan semesterform som inte är lika klimatsmart, som semester med husbil innebär. Husbilen är klimatsmart i jämförelse med de flesta andra semesterformerna.

Utslagning i husbilsbranschen skapar mindre konkurrens, färre återförsäljare och servicepunkter för våra husbilar.

Campingnäringen är viktig för Sverige och besöksindustrin. En stor arbetsgivare, ofta för ungdomar som här har sin första arbetsplats och som ofta är lokaliserade i områden med få arbetstillfällen. Husbilarna är en stadigt ökande andel i campingnärings verksamhet. Idag uppskattar man att husbilarna representerar 25% av svensk campings omsättning, vilket gör att vår andel är 2,5 miljarder kronor/år. Husbilarna är en prioriterad grupp, när svensk camping planerar inför framtiden. Vi är det marknadssegment som växer starkast och vi representerar en stor potential när det gäller att förlänga säsongerna för svensk camping.


Kontraproduktiva konsekvenser
Det är inte en alltför djärv gissning, att om beskattningen införs kommer det att påverka negativt på försäljningen av nya bilar i Sverige. I stället får vi se mer av 3 år gamla, begagnade bilar som importeras från annat land. Konsekvensen är att staten går miste om momsintäkten på bilen och miljön får en bil med sämre avgasreningsklass än motsvarande i nya fordon.


Skattekonsekvenser för staten, enligt HRF;
Om konsumenten väljer att införa begagnade husbilar i stället för att köpa fabriksnya husbilar i Sverige, innebär det uteblivna momsintäkter i storleksordningen 1 miljard kronor. Med ett snittpris på 800 000 kronor blir momsbortfallet 160 000 kronor per bil som införs som begagnad i stället för säljs som ny i Sverige. Dessutom kommer ägarna av dessa införda husbilar att betala en årlig vägtrafikskatt som är lägre än vad ägarna av motsvarande bilar idag betalar – således ytterligare sänkta skatteintäkter.


Leif sammanfattar, därför stöder vi Husbilskampen
Vi protesterar därför mot det föreslagna ökade skatteuttaget, som nu föreligger. Det är orimligt, orättvist och oproportionellt jämfört med andra fordonstyper. Beräkningen bygger helt enkelt på helt felaktiga grundförutsättningar. Vi anser att vi genom det senaste ökade skatteuttagen i juli 2018, då skatten på husbilar ökade med över 100%, tagit ett rimligt proportionellt ansvar.


Husbilskampens facebookgrupp
Gå gärna in på Husbilskampens Facebookgrupp och argumentera och debattera, Husbilskampen