Betalningsinformation för medlemmar

Medlemsavgift för
Användarnamnet är:
Betalningsinformation för att bli medlem.
Bankgiro: 5262-9615
För att bli Medlem betalar du 150 Kr i anmälningsavgift och 100 Kr i årsavgift, tillsammans 250 Kr.
Ditt OCR-nummer:

Toppen