Forumregler

Forumregler

Forumregler för Husbilsklubben.se reviderade den 14 april 2018.

En enskild person med intresse för husbilar kan bli medlem i Husbilsklubbens forum.

Medlemskapet gäller för en enskild person samt för dem som medlemmen delar hushåll med.

Medlems partner och hemmaboende barn kan erhålla egen inloggning under benämningen Partnermedlem (P) resp. HBK Ungdom. Partnermedlem (P) och HBK Ungdom kan inte tilldelas eget medlemskap.

Inlägg gjorda på Husbilsklubben.se uttrycker den enskilde författarens åsikter.

Husbilsklubbens styrelse, webbadministrationen eller utvecklaren av XenForo kan inte hållas ansvariga för innehållet i inlägg gjorda av medlemmar eller intresserade.

HBK-web arbetar kontinuerligt med att hålla oacceptabla inlägg borta från forumet. Trots HBK-web´s stora arbetsinsats är det omöjligt att granska alla inlägg. Hjälp därför HBK-web i deras arbete genom att rapportera inlägg som strider mot forumreglerna, klicka på ”Rapportera inlägg” till höger i varje inlägg.

Har du frågor och idéer om Husbilsklubbens.se, styrelsens och HBK-web´s arbete har du möjlighet att höra av dig via "Kontakta oss" längst ner på varje sida.

Som medlem har du också alltid rätt att skicka in motioner till kommande årsmöte med dina förslag.

Texterna på Husbilsklubben.se får inte:

  • innehålla frågor/diskussioner kring nedladdning och kopiering av upphovsrättsskyddad film, musik eller program
  • vara kränkande
  • innehålla upphovsrättsskyddat material
  • utgöra hets mot folkgrupp
  • vara rasistiska
  • visa straffbara skildringar
  • vara pornografiska
  • bryta mot gällande Dataskyddsförordning
  • innehålla personangrepp
  • innehålla partipolitik eller frågor av religiös natur

Dessutom förbinder du dig att på ett hövligt sätt respektera andra Forummedlemmars rätt att ha åsikter utan att du ska tillrättavisa dessa. Du har självklart rätt att uttrycka dina egna åsikter på samma villkor.

Det är inte tillåtet med reklam eller att ha egna företagsnamn i användarnamn eller signaturer. Signaturen får inte länka till egna kommersiella sidor. Du får inte bedriva direktreklam i några av Husbilsklubbens Forum.

Det är inte tillåtet att marknadsföra produkter eller tjänster med syfte att sälja dessa i forum som inte speciellt inrättats för detta ändamål.

Att rekommendera produkter och företag som man saknar anknytning till är tillåtet i rimlig omfattning.

För företag som säljer husbilsrelaterade produkter och som ger minimum 5-10% rabatt till Husbilsklubbens medlemmar kan bli medlem i "Rabatter och Tips". Där kan företaget marknadsföra sig och sina produkter samt erbjuda råd och hjälp.

För medlemmar som har företag med produkter och tjänster som inte är husbils/campingrelaterade och som ger minimum 5-10% rabatt till Husbilsklubbens medlemmar kan registrera sig i forumet "Rabatter och Tips".

Det är inte tillåtet för medlem att kopiera inlägg eller uppgifter från de interna forumen och lägga ut i öppna forum, som t.ex. "Under markisen" eller på andra web-platser.

Material/bilder som laddas upp på Husbilsklubben.se kommer inte att raderas vid avslutat medlemskap.

Administrationen av Husbilsklubben.se har genom styrelsens delegering rätt att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne som strider mot dessa forumregler eller som anses nödvändiga av administrativa skäl. Förtal av eller protester mot Husbilsklubben.se, styrelsens eller HBK-web´s arbete i Forumet kan medföra omedelbar avstängning.

Genom att ha accepterat Husbilsklubben.se´s forumregler är du införstådd med att det är du själv som är ansvarig för innehållet i de inlägg som postas från ditt konto.

Husbilsklubben.se använder egna och tredjeparts cookies för att förbättra din användarupplevelse.