Vänner!

Så har vi genomfört den 12:e Årsmötesträffen i Kristinehamn med över 400 husbilar på plats. Bra väder och trevlig underhållning. Under lördagen genomfördes årsmöte och årets husbilsvänligaste kommun utsågs, som denna gång blev Karlskoga.

Under årsmötet hade jag dessutom äran och glädjen att få föreslå Gunnar Olsson HBK nr: 5 till hedersmedlem, han utsågs till detta av årsmötet under rungande applåder. Mycket trevligt att få utse Gunnar till detta då han både var med och bildade klubben samt under hela tiden och fortfarande arbetar som en av våra webbare.

Jag kunde även under årsmötet tacka dom närvarande i vår referensgrupp för det fantastiska arbete dom genomfört när vi tog fram och sen gick över till det nya forumet. Ni i referensgruppen som inte kunde närvara får här mitt uppriktiga tack för det arbete ni gjort.

Får här även passa på att tacka för förtroendet att få fortsätta som er ordförande under ännu ett år. Under detta år kommer vi bland annat att fortsätta att utveckla vårt nya forum, så att det blir ännu bättre.

Hoppas nu på ett fortsatt bra försommarväder.

Vi syns på vägarna!

/Leif