I Januari skrev jag en artikel med rubriken, Har husbilen någon framtid?
Då hade de flesta av oss aldrig hört talas om Coronaviruset COVID19, som nu 3 månader senare helt förändrat förutsättningarna i stort som smått, Självklart påverkar det också husbilen och vårt sätt att resa den närmaste tiden, kanske även i framtiden.
Dagens ledord är stanna hemma, håll avståndet, ord som vi som gillar att åka husbil inte gillar, tvärtomcovid-19-5090262_960_720.jpgFörutsättningarna förändrades från en dag till en annan
Idag är framtiden fortsatt oviss, vi vet bara att hela branscher nästan utplånas, inte alltid p.g.a. bristande efterfrågan, utan därför att deras grundförutsättningar helt har förändrats, tänker t.ex. på en bransch som vi som husbilsåkare nyttjar under våra resor, besöksnäringen som nu går på knäna.

Från en dag till en annan så mottog t.ex. hotellen, flygbolagen, resebyråer och researrangörerna inga nya bokningar längre, tvärtom man fick bara avbokningar. Helt plötsligt fungerade ingenting som tidigare. Tidigare kunskaper, erfarenheter hade helt enkelt inget värde längre. Istället får vi höra från experterna att man inte vet hur framtiden kommer att se ut, eftersom det är helt nya förutsättningar, något som vi i modern tid aldrig tidigare varit med om.

De som hoppas och tror att det snart kommer att vara som vanligt igen, kommer att bli ordentligt besvikna. Däremot tror jag att det kommer att uppstå nya möjligheter, både miljömässigt, och affärsmässigt, för de som kan befria sig från tidigare självklarheter och har förmågan att tänka annorlunda, kreativt, tänka nytt.


Husbilen och vårt nyttjande, borde väl inte förändras så mycket, eller….?
Kanske inte, men om vi ser vårt husbilsåkande som en del inom turismen/besöksnäringen. En näringsgren som kommer att förändras radikalt, eftersom det är en av de näringar/branscher som påverkas allra mest av Coronapandemin. Vi är en kugge i besöksnäringen, som också kommer att påverkas. För visst reser vi runt med våra bilar och gästar orter i Sverige och utomlands. För många företag inom besöksnäringen, är vi en mycket viktig kund/gäst, både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Därför kommer vi att bli ännu viktigare för vissa företagare inom besöksnäringen i framtiden, medan andra kommer att förlora på de förändringar som vi kan förutse kommer att ske.

Besöksnäringen både nationellt och internationellt har haft en stor tillväxt de senaste åren. Egentligen inte för att man förändrats eller utvecklats speciellt mycket, det är mera beroende på en ökad efterfrågan, som givit både hotell, camping, flyg och andra aktörer inom besöksnäringen en kraftig tillväxt i volym de senaste åren.

Den ökade efterfrågan finns det flera förklaringar till, bl.a. den hårda konkurrens inom flyget som skapat flygpriser som vi aldrig tidigare skådat, troligen kommer det att dröja innan vi ser dem igen. Bättre ekonomiska förutsättningar för nya stora grupper i ett internationellt perspektiv, men även inom Sverige där bl.a. en ny grupp pigga pensionärer med tidigare resvana och pengar på banken, som nu lever ett annat, mera varierat och aktivt liv än tidigare pensionärsgrupper gjort. Här ingår resor och husbilen som ett viktigt och stort intresse hos många.


Ändrade resvanor
Ett ändrat resande kommer att ske både i det korta som långa perspektivet. Vem vill t.ex. åka på kryssning innan vi fått fram ett fungerande vaccin, eller flyga till exotiska destinationer långt bort innan vi känner oss helt säkra vad gäller viruset? Men även det mera vardagliga typer av resor kommer att bli färre, t.ex. antalet affärsresor kommer att reduceras eftersom företagen nu kommit igång med virtuella möten, man har fått tekniken att fungera och sett fördelarna i tid och kostnadsbesparingarna. Det kommer att slå hårt mot hotell och transportföretag. Även stora kongresser, viktiga inslag i många storstäder, kommer det troligen att ta tid innan de kommer tillbaka, eftersom vi kommer att vara försiktigare ett tag in i framtiden, med stora samlingar, för oron för att bli smittad.

Det som sker just nu kommer att skörda sina offer bland flygbolagen, hotellen och andra typer av företag som blir direkt drabbade vid ett reducerat resande. Att det blir färre flygbolag, bör innebära att priserna kommer att öka markant, åtminstone inledningsvis. Det är troligen slut med weekendresor till New York, eller 6 resor om året till huset i Torrevieja. Lågprisflyget, chartern och företag som Airbnb kommer att möta en ny marknad, en marknad som är avvaktande, men som jag tror över tid kommer att normaliseras, eftersom resan är viktig för många av oss.

När det gäller hotellen, de som inte direkt slås ut kommer att möta en mindre efterfrågan än tidigare, men inte mycket mindre utbud i marknaden, vilket rimligtvis bör betyda priskonkurrens och billigare hotellrum. I framtiden kommer det inte att räcka med att öppna entrédörren för att fylla hotellen, nej nu måste det skapas reseanledningar för att attrahera privatmarknaden, för att kompensera bortfallet av affärsresenärer. Inte enkelt och kommer att kräva sina offer.


Svensk camping ser positivt på framtiden
Ser att Svensk camping vädrar morgonluft, nya ord smyger sig in, som Hemester, Svemester och det senaste ordet jag hört staycation, konsekvenser om vi tvingas stanna kvar i Sverige på vår semester i sommar. Förstår hur man tänker, men är inte lika övertygad som vissa företrädare för svensk camping är. Det är sant att vi troligen i stor utsträckning kommer att tvingas vara kvar i Sverige i sommar. Tror inte att chartern kommit igång, det rör sig om 100.000-tals inställda utlandsresor, men hur många av dessa är egentligen potentiella kunder för en camping? Har man det som är nödvändigt för ett modernt campingliv? Tror inte många av charterturisterna som skulle till Rhodos, Rimini eller Palma de Mallorca har en husbil eller husvagn bakom knuten, knappast ens ett tält.

Svensk camping kommer troligen att tappa en stor del av de utländska besökarna. För t.ex. Norrbotten, Västerbotten, Värmland, Dalsland och västkusten är de norska besökarna en väldigt viktig kundgrupp, kanske den viktigaste. Som P4 Värmland rapporterar om; Fullbokade campingar kan stå tomma - P4 Värmland
Sedan har vi våra tyska och danska gäster. De utländska campinggästerna representerar 25% av svenska campingarnas volym, ca. 4.000.000 gästnätter. Kommer det bortfallet att kompenseras av nya svenska campare, som hade planerat att resa utomlands, men nu stannar i Sverige? Själv är jag tveksam. Däremot tror jag att vissa campingföretag ser en slumrande potential i segmentet husbilsresenärerna, som idag representerar 25% av deras försäljning, men som egentligen bara är en bråkdel av de nätter som husbilsåkarna tillbringar i sina husbilar under ett år. Här finns troligen en potentiell målgrupp för campingägarna att fylla upp tomrummet efter de utländska besökarna, men för det krävs nytänkande, kreativitet från campingarna eftersom deras kapacitet inte kommer att utnyttjas till 100%.


Fritidsresandet kommer tillbaka, men i ändrade former
Fritidsresandet generellt har haft en stadig ökning de senaste åren och jag tror att att det vi just nu upplever är en extraordinär situation, men att volymerna om ett eller par år är uppe på samma nivåer igen, men med förändringar i resformerna. Långresorna och kryssningarna, får det svårt tills det finns ett fungerande vaccin och en viss tid har gått och Coronapandemin inte längre känns så aktuell. Att flygpriserna kommer att stiga är en bekräftelse man får från alla i resebranschen och det får självklart en negativ inverkan på framtida försäljningsvolymer.

Eftersom de som är äldre drabbats hårdare utav Coronaviruset, tror jag att den gruppen kommer att vara försiktigare inom överskådlig tid. Kanske blir det mera av kortare resor med bil eller husbil, i både avstånd och tid för att vara i närhet av trygghet. Den egna bilen, eller husbilen skapar också möjlighet att själva bestämma över avståndet till andra människor, för att kunna känna sig säker. Fricamping med den egna husbilen är en form som tilltalar många husbilsägare, troligen kommer det att tilltala ännu flera i framtiden. Den typen av säkerhet kommer att kännas ännu viktigare imorgon.


Det finns orosmoln även över vårt fritidsintresse
Förutom Coronaviruset, så finns det tyvärr andra orosmoln som svävar över vårt fritidsintresse. Vi har blivit varse om att det finns politiska strömningar som inte ser husbilar och husbilsresandet med blida ögon. Vi får hoppas att vi en dag lyckats övertyga och påverka dessa politiker, för att få en förståelse att vi representerar ett miljösmart alternativ vad gäller fritidsresandet.

Antalet husbilar har ökat stort de senaste åren och vi är nu uppe i över 100.000 registrerade husbilar. Vi blir fler utefter våra vägar och framförallt blir vi flera som besöker speciellt attraktiva områden samtidigt. I Sverige har vi i motsats till många andra Europeiska länder, rätt att fricampa i princip över hela landet, låt oss vara rädd om den friheten. Tyvärr så upplever vi i Sverige som i många andra Europeiska länder att det finns intressekonflikter där husbilsåkarna dragit kortaste strået och begränsat vår frihet att stanna var vi vill. Det här är mycket upp till oss själva om vi i framtiden blir sedda som paria, eller som en välkommen gäst som berikar bygden vi besöker.

Låt oss börja med att hoppas att Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten ger oss beskedet i slutet av maj, att vi redan i sommaren kan resa fritt runt om i Sverige med våra husbilar.
Avslutar med orden som skapar eftertanke; att Convid-19 lyckades med vad ingen lyckats med tidigare, att stänga ner hela världen och få oss att börja tänka att det kanske aldrig blir som det varit innan. Som en klok god vän skrev till mig.

IMG_0352.JPG